FTK

Research Studies

Araştırma Çalışmaları

Kenny the Bird Image

Araştırmalar göstermektedir ki çocuğun kelime dağarcığının büyüklüğü ve sosyal becerileri, okulda nasıl bir performans sergilediği ile direkt olarak ilişkilidir. Okul Dışı Zaman Ulusal Enstitüsü (NIOST) tarafından yapılan bağımsız bir teste göre, FasTracKids®’e kayıtlı 3-6 yaş arası çocukların büyük bir bölümü, programa katılmayan akranlarına göre %100-%150 kat daha hızlı bir şekilde kelime dağarcıklarını ve sosyal becerilerini iyileştirmişlerdir. Çalışmaya katılan tüm öğrenciler gelişme göstermişlerdir. Anaokulu yaşındaki çocuklar bir üst sınıf seviyesinde ilerleme göstermiş ve bu çocukların bazıları iki sınıf seviyesine kadar gelişme kaydetmişlerdir.

 

Jean the Bird Image

FasTracKids velileri, öğretmenleri ve yöneticileri, FasTracKids programlarının çocuklar ve onların akademik kariyerleri üzerindeki etkilerini yıllarca birinci elden gördüler.

“Shaan bu yıl anaokuluna girmeden önce bir buçuk yıl kadar FasTracKids’e devam etmişti. İlk veli/öğretmen toplantımızda, kocam ve ben Shaan’ın sadece iyi gitmekle kalmayıp aynı zamanda bir üst sınıfa girmeye daha şimdiden hazır olduğunu duyduğumuzda şaşırmış ve çok memnun olmuştuk.”

– Anita, Shaan’ın annesi

FasTracKids Research Graph Image

Çocuklarımızın sınıfta, evde ve oyun alanlarında nasıl pozitif liderlik davranışları gösterdiğini gördük. Bu nicel çözümleme bizim bildiğimiz ve on yılı aşkın süredir tecrübe ettiğimiz bir şeydir.

FasTracKids üzerine yürütülen bağımsız araştırma hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen tam raporu okuyun. Çalışma sonuçları, basın açıklaması, referanslar ve FasTracKids temel verileri aşağıdadır.

 FasTracKids Eğitim Sonuçları

 FasTracKids Veli Gözlemleri