FTK

Press

Báo chí nói về FasTracKids

 

Các chương trình, các trung tâm và các thông tin FasTracKids đã được đăng tải trong các tờ báo, các ấn phẩm, trang web, truyền hình và đài phát thanh. Bạn có thể tìm thấy nhiều bài báo, tin tức trên Ti Vi và đài phát thanh và các kênh thông tin khác nhau nói về chương trình FasTracKids.

 

 

2013

El Salvador: Educación para el mañana

 

2012

Abu Dhabi, UAE: ADEC Hosts FasTracKids CEO

FasTracKids – Eindhoven, The Netherlands Interview

My Life with Style – August Edition

FasTracKids – Pitesti, România

Del Mar, CA, USA: FasTracKids – Fueling the Innate Love to Learn

Brasília, Brasil: Líderes do futuro

Nigeria: Traditional Education Limits Intellectual Development

Pune, India – The Right Track for Children

 

2011

Baku FasTracKids has a very pleasant, relaxed atmosphere, wonderful children and teachers

Corina Brasoveanu: Starting tomorrow’s leaders off on the right track

 

Tài liệu báo chí

Nếu bạn đang tìm kiếm những thông tin về FasTracKids hoặc một trong các trung tâm nhượng quyền đào tạo chương trình FasTracKids của chúng tôi, bạn có thể tìm thấy một số thông tin hữu ích dưới đây.

 

PDF Icon Thông báo kết quả nghiên cứu về FasTracKids

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Điện thoại: 1-303-224-0200
Fax: 1-303-224-0222
Số điện thoại miễn phí tại Mỹ: 1-888-576-6888

 

FasTracKids International, Ltd.
6900 East Belleview Avenue
Suite 100
Greenwood Village, CO 80111 USA

 

email: info@fastrackids.com