FTK

Brain-Based Research

Beyin-Tabanlı Eğitim ve Zigzag Eğitim

FasTracKid in Hat ImageNörolojik Araştırma

Erken eğitimin önemi çeşitli araştırmalar ve birçok eğitimci tarafından desteklenmektedir. Küçük çocuklara eğitimin nasıl verileceği ve beyin devrelerini oluşturma fırsatlarının tüm avantajlarının nasıl kullanılacağı çok iyi tanımlanmamıştır. Küçük çocuklara eğitim verecek bir programın geliştirilmesinde, araştırmalarını beynin nasıl öğrendiğine odaklayan uzmanlar yer almalıdır. Araştırmalar FasTracKids® stemel müfredatına baz teşkil etmiş ve bu da erken çocukluk eğitim programının nasıl yapılandırılacağını belirlemiştir.

Aşağıdakiler beyin gelişimi hakkında bildiğimiz bazı gerçeklerdir:

  • Kalıtım beyin devrelerinin oluşumunda %30 ile %60 arası etkiliyken, çocuğun çevresi %40 ile %70 arasında etkilidir.
  • Beyin plastisitesi, beynin aldığı uyarımları işleme koyma, daha fazla bağlantı kurma ve daha etkin ve hızlı işlem yapan bir beyin geliştirme yetisi olarak tanımlanmaktadır.
  • Beyin, yanıtlara ya da çözümlere ulaştığında değil, bağlantıları oluşturma sürecinde değişir.
  • Çevresel uyarım, bir çocuğun IQ’sunu 20 puan etkileyebilir… aşağı ya da yukarı.
  • Okul yaşındaki beyin, bir yetişkin beyninden %225 daha fazla glikoz yakarak, enerji tüketimiyle neredeyse ışıldar.
  • Beyin en hızlı ve en kolay erken eğitim yıllarında öğrenir.
  • 5 yaşında, beynin öğrenme kapasitesinin %50’si oluşur. 8 yaşında ise, beynin öğrenme kapasitesinin %80’i oluşur.
  • Beynin farklı bölgelerindeki devreler, bir fırsat penceresi yaratarak, farklı zamanlarda olgunlaşır.

*Bu gerçekler Gordon Dryden ve Jeannette Vos’un Öğrenim Devrimi, ve Eric Jensen’in Akılda Beyin ile Öğretim yayınlarından alınmıştır.

 

Educational Zigzagging Chart

FasTracKids Programlarında Beyin-Tabanlı Eğitim Nasıl Kullanılır

TÇocukların zihinlerinin eşsizliği, FasTracKids eğitmenleri için özel bir zorluk yaratır.  Beyin değişimleri, beynin uyarımı meydana geldikten 48 saat sonra hala fark edilebilir durumdadır. Bu değişimlerin bir çoğu çocuğun gelecekteki öğrenimi konusunda fikir verir ve çok önemlidir. Beyni incelediğimizde, gelişen alanların alınan uyarımların tipine bağlı olduğunu öğrendik.

FasTracKids öğrencileri, alıştırma yapmak ve beyin bağlantılarını şekillendirmek için karmaşık etkinlikler gerçekleştirirler. Bu etkinlikler, çocukların ilgiyle bağlanmalarını garanti altına almak için  eğlenceli ve kışkırtıcı bir yolla sunulmalıdır. Bunlar, eğitmenlerden ve çocuklardan gelen geri bildirimler ile birlikte daha da geliştirilmiştir.

FasTracKids, tekrarı teşvik eden Zigzag Eğitim℠ metotlarını kullanmaktadır ancak aynı bilgi aynı yolla tekrarlanmamaktadır. FasTracKids programının içeriği, büyüyen genç zihinler için kilit bileşenleri şekillendirmek amacıyla, derslerin eşsiz sunum şekliyle birleşmiştir. Konu, ilgi kaybı olmadan çocuğun sinirsel bağlantılarını güçlendirmek için, sürekli yeni etkinliklerle ders boyunca farklı yöntemler kullanarak desteklenir.

Zigzag Eğitim, bir kavramın, konuyu birçok farklı uygulama ve sunum sayesinde güçlendirerek öğretilmesine başvurur. Bir FasTracKids dersinde, öğrenilecek kavram merkezdeki odak noktasıdır ve FasTrack Learning Station®‘ da sunulur. Kavramlarla her karşılaşmadan sonra, kavramların öğrenilmesini güçlendirme amacıyla etkinlikler planlanır. Bu, el işi etkinlikleri, rol alma etkinlikleri ve videoya kaydetme etkinliği sayesinde öğrenmeyi içerir. Her etkinlikten sonra derste sunulan kavramlara dönülmesi, zigzag etkisiyle sonuçlanır.