FTK

The FTK Way

FasTracKids Making Music ImageFasTracKids Learning Station Image

Nghe + Nhìn = Biết con bạn đang học gì!

Các bản báo cáo tình hình học tập, một trang web giành cho phụ huynh học sinh FasTracKids và băng hình giúp phụ huynh có kinh nghiệm trong việc giáo dục con ngay từ đầu.

 

Phụ huynh đóng một phần rất quan trọng và có ảnh hưởng trong việc giáo dục trẻ. Một bài báo của website Education.com có tiêu đề “Nguyên cứu nói gì về tầm ảnh hưởng của phụ huynh tới việc giáo dục trẻ” chỉ ra rằng cha mẹ càng sớm quan tâm đến việc giáo dục con của mình thì đứa trẻ đó càng đạt được nhiều thành công trong việc học tập ở trường. Ở lớp học FasTracKids®, chúng tôi không chỉ ghi danh cho trẻ, mà chúng tôi còn ghi danh cho cả gia đình. Chúng tôi hoan nghênh và mong đợi sự tham gia của phụ huynh.

 

Các bản báo cáo tình hình học tập, các cuộc họp phụ huynh – giáo viên, việc quay phim and a web giành cho phụ huynh nhằm giúp phụ huynh duy trì quan tâm đến quá trình học của trẻ ở lớp học FasTracKids, cũng như tiếp tục hướng dẫn trẻ ở nhà.

 

Những báo cáo quá trình học FasTracKids được gửi tới phụ huynh trong suốt năm học và trên “hình thức phản chiếu” (sử dụng những từ ngữ để mô tả sự tiến bộ thay vì điểm số). Các buổi họp phụ huynh – giáo viên được sắp xếp để cho phép phụ huynh và giáo viên thiết lập mục tiêu học tập và theo dõi sự tiến bộ của mỗi trẻ.

 

Công nghệ cũng giúp FasTracKids và cha mẹ theo dõi sự tiến triển của trẻ trong chương trình. Trẻ được ghi hình, được trình bày những gì mà trẻ đã được học ở lớp học ngày hôm đó. Không chỉ làm cho trẻ phát triển những kỹ năng để thực hiện tốt kế hoạch, thuyết trình tự tin và phát triển sự tự tin, mà giúp cho cha mẹ có thể nhìn thấy những gì con của họ học được từ mỗi bài học. Một thư viện băng hình cho thấy quá trình học của trẻ từ bài học này sang bài học khác, liệt kê quá trình phát triển của trẻ.

 

Website của phụ huynh học sinh FasTracKids cung cấp một đánh giá của mỗi bài học và các hoạt động bổ sung để làm ở nhà nhằm hỗ trợ cho những gì trẻ được học. Trung tâm FasTracKids cũng đề nghị một “lớp học giành cho phụ huynh”, ớ đó cha mẹ được cung cấp thông tin trải nghiệm về chương trình giảng dạy FasTracKids độc đáo.

 

Mục tiêu của chúng tôi tại FasTracKids là để hỗ trợ các bậc cha mẹ trong việc chuẩn bị cho con của họ khi đên trường và phát triển một niềm đam mê học tập suốt đời.