FTK

Educational Research

Educatief onderzoek

FasTracKid With Earth Image

Onderzoek toont aan dat de belangrijkste leerjaren die in de leeftijd tussen 0 en 8 zijn, namelijk wanneer de hersenen vitale verbindingen vormen. We worden geboren met miljarden hersencellen. Zodra we prikkels beginnen te ontvangen, zoals het licht dat onze ogen zien, de geluiden die we horen en de dingen die we aanraken, beginnen de hersenen met het vormen van verbindingen. Het is alsof we een enorm wegennet naar en in de hersenen bouwen en via die wegen reist de informatie die we leren snel door ons brein. Hoe sterker en breder we die verbindingen tussen 0-8 jaar aan kunnen leggen, hoe groter onze capaciteit om te leren.

 

Onderzoek toont bovendien aan dat kwalitatief goed onderwijs algemene onderwijsresultaten positief beïnvloedt. Voor kinderen bij wie het ontbreekt aan taal-, lees- en sociale vaardigheden bij het bereiken van de kleuterschool is het hoogst onwaarschijnlijk dat ze voorbereid zijn op hun schooltijd, waar leesvaardigheid essentieel is om te leren en een goede indicatie geeft of een kind kan slagen op de middelbare school.

 

Ook wetgevers en leiders over de gehele wereld hebben het belang gezien van het op vroege leeftijd stimuleren van hersenenverbindingen. Directeur W. Steven Barnett van het The National Institute for Early Education Research (NIEER) stelt: “Kinderen die naar een peuterschool van hoge kwaliteit gaan, beginnen de kleuterschool met een betere pre-leesvaardigheid, een rijkere woordenschat en sterkere elementaire rekenvaardigheden dan kinderen die dat niet doen.”  In een artikel van de Malaysian National News Agency, zegt minister-president Datuk Seri Najib Tun Razak over voorsprongsonderwijs: “Elk kind is kostbaar en kinderen zijn aanwinsten voor onze samenleving. Ze zijn het waardevolste goed van de natie. Ik ben ervan overtuigd dat het ontwikkelen van een land en zijn bevolking begint met voorsprongsonderwijs.”

 

Niet alleen leidt kwalitatief hoogwaardig vervroegd onderwijs tot waardevolle bronnen, maar het is ook een slimme financiële investering. Econoom en Nobelprijswinnaar James J. Heckman stelt in een hoofdartikel van The Republican dat “vroegtijdige interventie voor kansarme kinderen het ‘op school blijven’ bevordert, de kwaliteit van de beroepsbevolking verhoogt, de productiviteit van scholen vergroot en criminaliteit, tienerzwangerschap en afhankelijkheid van sociale zekerheid vermindert. Die besparingen lopen op tot een rendement van 60% op de investering in vervroegd onderwijs.”

 

Vervroegd onderwijs begint niet alleen in de klas, het begint ook thuis. Betrokkenheid van de ouders is van vitaal belang voor het zelfvertrouwen en de educatieve ontwikkeling van kinderen. Colin Rose en Malcolm J. Nicholl schreven over de betrokkenheid van ouders in het boek Accelerated Learning for the 21st Century.  Een fragment uit dat boek spreekt over de betrokkenheid van de ouders en hoe dat het leven van een kind kan veranderen.

 

“Hoe eerder u uw kind helpt beseffen dat leren een vrolijk avontuur is, hoe groter de kans dat hij [of zij] zijn [of haar] volledige potentieel in het leven bereikt.”