FTK

FasTrack Explorers

FasTrack Explorers Program Logo

FasTrack Explorers ImageTədqiq etmək hər bir uşağın təbii instinktidir, gəlin onlara suallarına cavab tapmağa imkan yaradaq? 2-4 yaşlı uşaqlar üçün FasTrack® Tots (Balaca Uşaqlar) elementlərini oxu və riyaziyyat komponentlərinə əlavə olaraq birləşdirdən şən, multi-gündəlik “macəra”. Təcrübi fəaliyyətlər, ünsiyyət, insanlar qarşısında çıxış etmə bacarıqları, dil və rəqəmlərdə fikrin cəmləşməsi ilə uşaqlar şən və balanslaşdırılmış erkən təhsili alırlar. Bu proqram gündə üç saat, həftədə 5 gün olmaqla 44 həftə davam edir. FasTrack® Explorers (Tədqiqatçıları) müəllimin rəhbərlik etdiyi proqramdır və məktəbəqədər yaşlı uşaqlara gələcək akademik yüksəliş üçün möhkəm bünövrəni təmin edir. Yaradıcılığın, ünsiyyətin, etimadın, tənqidi düşüncənin və əməkdaşlıq bacarıqlarının öyrədilməsi ilə, FasTrack Kəşfiyyatçıları maraqlı və interaktiv proqram olaraq uşaqlara yönəlmiş təhsili verir. Say, ardıcıllıq və nümunəvi məşğələlər kimi riyaziyyat elementləri gələcək təhsilin bünövrəsini təşkil edən məşğələlərdir. FasTrack Explorers proqramında uşaqların geniş hərəkət bacarıqlarının və uşaq ritmlərinin eşitmə fərqlərini hiss etməyə kömək edən musiqi məşğələlərindən də istifadə edilir. FasTrack Tədris məntəqəsi® Tədqiqatçıları proqramını irəli aparan gücdür və hər FasTrack dərsində açıq aşkar görünür.

 

FasTrack Explorers ImageGün ərzində doqquzadək müxtəlif elementlərlə, FasTrack Kəşfiyyatçılar proqramı ilə məşğul olan uşaqlar təhsil ziqzaqından℠ keçirlər. Bu metod uşaqlara vizual, dinləmə və kinestetik qavrama ilə məlumatı toplamaq imkanı verir. FasTrack Tədqiqatçıları proqramının elementlərinə: Salamlamaq Vaxtı (keçid və ictimaiyyələşdirmək), Salamlamaq Sikli (yaradıcı ifadə) FasTracKids Tədris Məntəqəsi (elm və yaradıcılıq), Yüngül qəlyanaltı vaxtı (ictimaiyyələşdirmək), Hərəkət (geniş hərəkət bacarıqları), Akademik Məntəqələr (dil, oxu və riyaziyyat), Musiqi vaxtı (FasTrack Musiqi), Yaradıcılıq vaxtı (mədəniyyət və incəsənət) və Bağlama Dairəsi (yaradıcı ifadə) daxildir.