FTK

FasTrack Music

FasTrack Music Program Logo

FasTrack Music Image

Dünya musiqisiz necə olardı? FasTrack® Music (Musiqidə) 2-4 yaşlı uşaqlar hərəkət etməyi, mahnı oxumağı və musiqiyə olan sevgilərini bölüşməyi öyrənirlər. Uşaqlar musiqi proqramlarına cəlb edildikcə, onların yaddaşı, koqnitiv inkişafı, öyrənmə və emosiyalarını ifadə etmə bacarıqları yaxşılaşır.  Bu erkən təhsil proqramı uşaqları musiqinin yaradıcı dünyası ilə tanış etmək üçün şən və enerji dolu vasitədir. ABC Music & Me™ tədris planında mükafatlar almaqla uşaqlar forte (ucadan) və piano (sakit) kimi musiqi terminlərini öyrənirlər. Uşaqlar həmçinin qrup şəklində olan bir-birini əvəz etmək, əməkdaşlıq, dinləmə kimi ictimai davranış qaydalarını öyrənirlər. Uşaqlar eşitmə fərqini artıran və gələcək musiqi maraqları üçün bünövrə olan alətləri kəşf etməyə həvəsləndirilirlər. Seçimli aylıq valideyn dəstləri uşaqlara evdə olarkən əyləncəni davam etmək imkanını vermək üçün nəzərdə tutulub.

 

FasTrack Music Image4-6 yaşlı uşaqlar üçün qabaqcıl proqram, 2-3 yaşlı uşaqlar üçün olan eyni anlayışlara əsaslanıb, lakin bu plan uşaqların şənlənmək və müsbət təcrübə qazanmaqla rəsmi musiqi dərslərinə hazırlaşmasına cəmləşib. Uşaqlar bəstəkarlar, mahnılar və klassik və caz kimi musiqi üslubları ilə tanış olur, notları, yeni alətləri və musiqi lüğətini öyrənir. Uşağın bunda marağı varsa qabaqcıl proqram rəsmi musiqi dərsləri üçün hazırlıq ola bilər. Bu dərslər musiqi təhsili və musiqi və hərəkətin ömür boyu yüksək qiymətləndirilməsi üçün möhkəm bünövrəni təmin edir.

 

Tədqiqatlar göstərir ki, musiqi uşaqlara daha yaxşı tələbə olmağa kömək edir, hətta yeni doğulmuş uşaqlar musiqiyə emosional reaksiya verirlər. Tədqiqatlar həmçinin göstərir ki, riyaziyyat bacarıqları və musiqi bilikləri arasında əlaqə var. Şən və enerji dolu FasTrack Music proqramı uşağın ömür boyu sürəcək təhsil karyerasına başlamaq üçün ən mükəmməl yoldur.