FTK

FasTrack Signing

FasTrack Signing Program Logo

FasTrack Signing ImageCác bạn đã bao giờ tự hỏi trẻ sơ sinh của bạn đang suy nghĩ gì? Chương trình này được thiết kế cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trong độ tuổi từ 6 tháng – 2 năm, đây chính là độ tuổi sẽ phát triển khả năng giao tiếp bằng lời. Chương trình này được thiết kế đặc biệt cho trẻ, nhưng cha mẹ nên biết rằng trẻ có thể giao tiếp trước khi trẻ thật sự có khả năng nói. Trong chương trình này các bậc cha mẹ, người chăm sóc và trẻ sơ sinh được dạy làm thế nào để giao tiếp thông qua cử chỉ, ngay cả trước khi đứa trẻ có thể nói chuyện! Nghiên cứu cho thấy trẻ học cách giao tiếp thông qua cử chỉ thì khi bắt đầu nói chuyện sẽ có một vốn từ vựng lớn hơn. Có một cách để giao tiếp giữa cha mẹ và bé thì có thể làm giảm đi rất nhiều bối rối. FasTrack® Signing dạy một buổi trong một tuần với thời gian 45 phút, phù hợp với lịch trình bận rộn của phụ huynh.

 

Dựa vào những bài tập thực hành Ngôn Ngữ Dấu Hiệu của Hoa Kỳ (ASL) FasTrack Signing cung cấp hai mức độ của các lớp học. “Lớp bắt đầu” thích hợp cho trẻ em từ 6 tháng – 2 tuổi. Ở cấp độ này không yêu cầu phải có kinh nghiệm với các ký hiệu. Lớp “Trung cấp” được thiết kế cho các gia đình với trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên đã có học ở lớp bắt đầu và đã biết một số ký hiệu. Các lớp học bao gồm từ các cử chỉ đến các bài hát, các hoạt động tương tác theo nhóm nhỏ cũng như là nhóm lớn. Những bài tập thực hành Ngôn Ngữ Dấu Hiệu của Hoa Kỳ có thể làm tăng chỉ số thông minh, nâng cao tốc độ và tính linh hoạt trong quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ.

 

FasTrack Signing tạo ra một “môi trường cho người học”, nơi cha mẹ có thể giao tiếp xã hội với nhau trong khi tương tác với con của họ. FasTrack Signing sử dụng bốn chiến lược độc đáo để tạo điều kiện phát triển quá trình học tập và hệ thống khái niệm cho trẻ. “Bốn chiến lược FasTrack Signing” đều quan trọng để học cách giao tiếp hiệu quả với trẻ sơ sinh của bạn.

 

FasTrack Signing Image1.  Nhận biết những khoảnh khắc của FasTrack Signing

Fastrack Signing dạy cho phụ huynh biết được lúc nào trẻ hoàn toàn tập trung và sử dụng khoảnh khắc đó để dạy những cử chỉ thích hợp. Tận dụng những khoảnh khắc này làm cho sự tương tác giữa cha mẹ và con cái thành một cuộc hội thoại hai chiều.

 

 

2.  Hoà nhập với trẻ trong các dấu hiệu

Trẻ sẽ học các dấu hiệu nhanh hơn khi cha mẹ tạo ra một dấu hiệu trên một vật thể hoặc trực tiếp trên cơ thể của trẻ để trẻ có thể cảm nhận được dấu hiệu đó. Ví dụ, một trẻ sơ sinh sẽ tìm hiểu các dấu hiệu cho “quả bóng” dễ dàng hơn nếu họ đang chơi với một quả bóng thực tế.

 

3.  Hiểu các dấu hiệu độc đáo của trẻ

Con của bạn có thể đang đưa ra những dấu hiệu với bạn và bạn hầu như không nhận ra các dấu hiệu đó. Chiến lược này nhằm giúp phụ huynh bắt đầu nhận thấy các dấu hiệu từ rất sớm của con họ. Khi trẻ bắt đầu học cách nói chuyện, những từ ngữ đầu tiên thường gần giống với những từ mà trẻ nghe mọi người nói. Học về cử chỉ và dấu hiệu cũng tương tự như vậy.

 

4.  Xây dựng lòng đam mê học tập suốt đời

Chương trình FasTrack Signing cung cấp những công cụ để thúc đẩy những giao tiếp từ thời kỳ đầu và niềm đam mê học tập lâu dài. Việc giảng dạy các dấu hiệu thông qua những tình huống cho phép các bậc cha mẹ mở rộng việc sử dụng các dấu hiệu trong một môi trường học tập thú vị và là nền tảng ban đầu cho trẻ.