FTK

FasTrack Learning Approach

FasTrack Eğitim Yaklaşımı

FasTracKids® her çocuğu, potansiyelini maksimum seviyeye çıkarması için teşvik etmeye kendisini adamıştır. FasTracKids dersleri, çocuklara yaratıcılık, iletişim, güven, eleştirel düşünme ve işbirliği konularında üstün bir noktaya ulaşmaları için yardım etmeye odaklanmıştır. Tescilli Zigzag Eğitim℠metodumuz, görsel, işitsel ve kinestetik öğrenmeye maruz kalmaları sayesinde, farklı öğrenme yollarının gereklerini karşılayarak, çocukların bilgi edinmesine olanak sağlar. Bu metot, FasTracKids’in değişik erken öğrenme stillerinin gelişimini tespit ederken birçok farklı öğrenme metodunu da uyum içerisinde bir araya getirmesine izin vermektedir. FasTracKids yapılandırılan her derste bu unsurları bir araya getirir, böylece çocuklar harika zaman geçirirken, kendilerini her bir konu alanında geliştirme imkanı bulurlar.

Aşağıdaki diyagram FasTracKids® temel programında her dersin erken öğrenme becerilerine göre yüzdesel dağılımını göstermektedir.