FTK

FasTracKids

FasTracKids Program Logo

FasTracKids ImageCon của bạn được chuẩn bị những gì để thành công trong thế giới luôn thay đổi của chúng ta? FasTracKids® FasTracKids là chương trình dành cho trẻ từ 3 đến 8 tuổi của bậc mầm non và tiểu học, giúp trẻ phát huy khả năng sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, sự tự tin, tư duy phản biện và kỹ năng hợp tác thông qua các hoạt động vui chơi và tương tác. Sử dụng Thiết bị học FasTrack® giúp trẻ em khám phá 12 môn học khác nhau, từ các môn học truyền thống như sinh vật học, thiên văn học và nghệ thuật cũng như các môn học thường ít khi được giảng dạy từ sớm như kinh tế học, khoa học công nghệ, và mục tiêu và những bài học cuộc sống. Với thời lượng 96 tuần, chương trình được tổ chức mỗi tuần một lần hai giờ, sẽ trang bị cho bé những kỹ năng cần thiết để thành công trong trường học và trong cuộc sống. Đây là một chương trình giảng dạy cho phép học sinh có thể tham gia học bất cứ lúc nào.

 

Trẻ em được học bằng cách nhìn thấy, nghe, chạm vào và làm. Trẻ em kiểm soát tốc độ của lớp học bằng cách trả lời câu hỏi các giáo viên trong lớp và nội dung từ thiết bị học tập FasTrack. FasTrackKids được dạy trên thiết bị học, kết hợp giữa những bài học trên CD – ROM với một bảng tương tác. Việc quay phim những buổi thuyết trình hoặc những bài giảng trẻ học được cung cấp phản hồi cho phụ huynh và cung cấp tư liệu cho sự tiến bộ của trẻ. Các bài học FasTracKids sử dụng một phương pháp học tập duy nhất được gọi là phương pháp giáo dục Zig Zag℠. Các hoạt động thay đổi thường xuyên để duy trì sự tò mò của trẻ, giúp chúng phát triển kĩ năng chú ý và tập trung. Tỉ lệ giữa học viên và giáo viên là 8: 1 với tối đa 16 học sinh giúp giáo viên có thời gian quan tâm đến từng cá nhân.

 

 

FasTracKids Image

FasTracKids tập trung vào quá trình học tập (làm như thế nào) cũng như nội dung bài học (học cái gì). Trong hai giờ của mỗi bài học, giáo viên sẽ giải thích cách thức và nội dung của 12 môn học khác nhau, khuyến khích bé đặt câu hỏi tại sao? FasTrackids bao gồm các chủ đề thú vị, tập trung sự chú ý như: Thiên văn học, Sinh vật học, Thông tin liên lac, Văn học sáng tác, Khoa học Trái Đất, Kinh tế học, Mục tiêu và những bài học cuộc sống, Toán học, Khoa học tự nhiên, Diễn thuyết và kịch nghệ, Công nghệ. Trẻ em có 16 giờ học cho mỗi chủ đề đó. Buổi họp phụ huynh và giáo viên được thực hiện trong suốt chương trình, cung cấp cơ hội cho để thảo luận trực tiếp về sự tiến bộ của các bé.