FTK

FasTracKids

FasTracKids Program Logo

FasTracKids Image

Uşağınız daima dəyişən dünyamızda irəliləməyə hazırdırmı? FasTracKids® 3-8 yaşda olan məktəbəqədər və erkən ibtidai sinif yaşlı uşaqları şən və interaktiv fəaliyyətlər vasitəsilə yaradıcılıqdan, ünsiyyətdən, etimaddan, tənqidi düşüncədən istifadə etməyi öyrədir. FasTrack Təhsil Məntəqəsindən® istifadə etməklə uşaq biologiya, astronomiya və incəsənət kimi ənənəvi mövzulardan iqtisadiyyat, texnologiya və məqsədlər və həyat dərsləri kimi erkən təhsilin əhatə etmədiyi mövzularadək 12 mövzunu kəşf edir. Həftədə bir dəfə iki saat aparılan 96 həftəlik proqram uşağınıza məktəb və həyatda uğur əldə etmək üçün lazım olan bacarıqları verir. Universal tədris planı şagirdin istənilən zaman qəbul olunmasına şərait yaradır.

 

Uşaqlar görməklə, eşitməklə, toxunmaqla və etməklə öyrənirlər. Uşaqlar dərsin tempinə müəllimə və Tədris məntəqəsinin təqdim etdiyi məzmuna reaksiya göstərməklə nəzarət edir. FasTracKids proqramı FasTrack Təhsil Məntəqəsində tədris olunur, buraya interaktiv ağ lövhəli CD-ROM dərsləri daxildir. Təqdimatların və uşaqların dərsdə öyrəndiklərinin videoya çəkilməsi valideynlərə və sənədləşdirilmiş irəliləyiş üçün cavab reaksiya təmin edir. FasTracKids dərsləri Təhsil Ziqzaqı℠ adlanan unikal metodologiyadan istifadə edir. Uşaqların marağını saxlamaq və onların fikirlərini cəmləmək bacarıqlarını inkişaf etdirməyə kömək etmək üçün məşğələlər tez-tez dəyişir. 8:1 şagird müəllim nisbəti müəllimlərin sinifdə 16 uşağa ayrı ayrılıqda diqqət ayırmasına imkan yaradır.

 

 

 

FasTracKids Image

FasTracKids öyrənmə prosesində (necə) və dərslərin məzmununda (nə) cəmlənir. İki saatlıq dərslərin hər biri 12 müxtəlif mövzudan hansının və necə uşaqları Niyə sualını verməyə vadar etməyini başa salır? FasTracKids proqramına, əyləncə və astronomiya, biologiya, ünsiyyət, yaradıcı ədəbiyyat, yaradıcılıq, coğrafiya, iqtisadiyyat, məqsəd və həyat dərsləri, riyaziyyat, təbii elm, danışıq, incəsənət və texnologiya kimi diqqəti-cəlb edən mövzular daxildir. Uşaqlar hər bir mövzu sahəsinə görə 16 saat dərs alırlar. Valideyn iclasları proqram ərzində keçirilir və uşağın irəliləyişi haqqında fərdi müzakirələr aparmağa imkan yaradır.