FTK

FasTracKids Educational Goals

FasTracKids Eğitim Hedefleri

World Goals Wall Image

1.  ÇOCUKLARI OKUL VE HAYATA HAZIRLAMAK:

Bugünün çocukları iş dünyasına girmeye başladığında büyük ihtimalle henüz yaratılmamış mesleklerde çalışacaklar. Çocuklar hızla değişen dünyamızda başarılı olmak için yaratıcı düşünme yeteneğine ihtiyaç duyacaklar. FasTracKids® sınıfı, çocukların kendi eğitimlerinde etkin olma konusunda teşvik edildiği, çocuk-merkezli bir ortamdır. FasTrack Learning Station®’ın bir parçası olan interaktif bir beyaz tahta, çocukların öğretilen erken öğrenme kavramlarıyla direkt olarak ilgilenmesine izin verir. Bu teknoloji ile etkileşimleri onlara ileriki yaşamlarında, başka teknoloji becerilerine ihtiyaçları olduğunda faydalı olacak güveni, erken yaşta verir. CD-Rom tabanlı müfredat, eğlenceli ve interaktif bir ders geliştirmek için, el işi etkinlikleri, rol alma etkinlikleri, deneyler ve videoya kaydetme etkinliklerini bir araya getirir. Çocuklar gelecekteki eğitimleri için sağlam bir temel oluştururken özgüven ve özsaygı içerisinde büyürler. Çocuklar öğrenim deneyimlerine eğlenceli, yüksek enerjili bir ortamda başladıklarında, öğrenme aşkları geriye kalan öğrenim hayatları boyunca taşınacaktır.

2.  YARATICI DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZMEYİ GELİŞTİRMEK:

Bu erken çocukluk dersleri, çocukların ilgisini FasTracKids müfredatının heyecan verici konularına çekerek, aktif ve reaktif düşünme süreçlerini teşvik eder. Deneyler ve el işi etkinlikleri, bir çok çocuğun yaratıcı problem çözme (yanal düşünme), eleştirel düşünme ve ifade süreçlerini oluştururlar. Çocuklar karar verme dünyasını keşfederler ve girişimcilik becerilerini inşa ederler. Yaratıcılık ve özgünlük, tartışmalar, projeler ve etkinlikler sayesinde vurgulanır. Çocuklar ortak bir hedef uğruna çalışma becerilerini güçlendirmek için birlikte katılırlar. FasTracKids müfredatı beynin her iki yarıküresini de kullanıma sokan dengeli bir erken eğitim programıdır. Deneyler, projeler ve el işi etkinlikleri sayesinde çocuklar, eğitim sürekliliği içerisinde yeni sorunlarla karşılaştıkça, problemleri ayırt eder ve çözerler.

3.  KONUŞMA VE İLETİŞİM BECERİLERİNİ OLUŞTURMAK:

FasTracKids müfredatı, çocuklara iletişim becerilerinin büyük bir bölümünü oluşturmalarında yardım etmek için kapsamlı tartışmaların ve raporlamanın nasıl kullanılacağını öğretir. Videoya kaydetme etkinliği sayesinde, çocuklar düşünce ve fikirlerini sınıf arkadaşlarına sunulabilir anlatılara dönüştürürler. Çocuklar, sunum becerilerini genişletmek için tam cümleler ve yeni kelimeler kullanmaya teşvik edilir. Rol alma ve gruplar halinde çalışma etkinliklerini kullanarak, çocuklar müzakere becerilerini denerler ve erken çocukluk projelerinin başarıyla uygulanması için bir takım halinde bir araya gelirler.

4.  BİLGİNİN UYGULANMASI VE AKTARILMASINI ÖĞRETMEK:

FasTrackids derslerinde edindikleri bilgilerin manalarını anlamaları için, el işi etkinlikleri ve projeler sayesinde, çocuklara fırsat verilir. Çocuklar sınıflandırmayı ve yeni kavramları ve deneyimleri mantıksal sırada kategorilere ayırmayı öğrenirler. Bu yeni buldukları bilgiyi günlük olaylarda uygulayabilirler. Bir öğrencinin bilgiyi alıp yeni bir olayda ilgili bir bağlantı kurması yüksek düzeyde bir düşünce sürecinin göstergesidir ve çocuğun sunulan kavramları tam olarak anladığının garantisidir.

5.  LİDERLİĞİ VE KİŞİSEL GELİŞİMİ TEŞVİK ETMEK:

Çocuklar rol alma ve etkileşimli grup etkinliklerinde pozitif liderlik rolleri üstlenirler. Sırayla, bir başkasının liderliğini takip etme ve fonksiyonel bir takım üyesi olma yeteneklerini geliştirirler. Takımlar hedeflerini tamamladıkça karar verme ve başladığı işi bitirme konusunda sorumludur. Erken çocuklukta bir takıma liderlik etme, öğrencilerde öz saygı ve güveni güçlendirir. Kişiler arası beceriler konusunda yapılan alıştırmalar, öğrencilerin okulda ve hayatta kişisel hedef belirleme ve uyma konusunda kendi kendilerine motive olmalarına yardım eder.

6.  ÖMÜRBOYU ÖĞRENME SEVGİSİNİ TEŞVİK ETMEK:

Çocuklar FasTracKids’i severler çünkü programlar onların ilgisini çeker ve meraklarını uyarır. Başarının ve yeni eğitim hedeflerine ulaşmak için çabalamanın eğlencesini tecrübe ederler. Erken öğrenme prosesinde aktif olarak ilgi çekme sayesinde, daha fazla bilmek için doyumsuz bir açlık yaratır. Bu açlık, çocuklar hayat-boyu öğrenicilere dönüştükleri için, eninde sonunda sürekli başarıya götüren bir öğrenme tutkusuna dönüşür.