FTK

FasTracKids Educational Goals

A FasTracKids pedagógiai célkitűzései

World Goals Wall Image

1. A GYERMEKEK FELKÉSZÍTÉSE AZ ISKOLÁRA ÉS AZ ÉLETRE

Amikor a mai gyerekek a munkaerőpiacra kerülnek, nagy az esélye annak, hogy olyan foglalkozásokat fognak űzni, amelyek ma még nem is léteznek. A gyerekeknek nagy szükségük lesz arra, hogy képesek legyenek a kreatív gondolkodásra, ha boldogulni akarnak ebben a villámgyorsan változó világban. A FasTracKids® tantermei gyerekbarát környezetet biztosítanak, ahol a gyerekek ösztönzést kapnak arra, hogy eszközöket használjanak a tanuláshoz. A FasTrack Interaktív Tábla® alkalmazása lehetővé teszi a gyerekek számára, hogy közvetlenül részesei legyenek a témának, amivel épp foglalkoznak. Ezzel a technikai eszközzel való kapcsolatteremtés már korán olyan önbizalmat ad a gyerekeknek, amilyenre szükségük lesz később is, amikor más technikai tudásukat kell használniuk. A CD-Rom-on rögzített tanterv részei a gyakorlati feladatok, szerepjátékok, kísérletek és a videóra vett prezentációk, amelyek révén szórakoztató és interaktív órák születnek.  A gyerekeknek nő az önbizalma és az önértékelése, miközben biztos alapot teremtenek a további tanuláshoz. Ha a gyerekek a tanulás tapasztalatával ilyen szórakoztató, energikus környezetben találkoznak, akkor a tanulás iránti szeretetük további iskolai tapasztalataik során is ki fog tartani.

 

2. A KREATÍV GONDOLKODÁS ÉS PROBLÉMAMEGOLDÁS FEJLESZTÉSE

Ezek a kora gyermekkori foglalkozások a FasTracKids tanterv izgalmas tárgyain keresztül az aktív és a reaktív gondolkodási folyamatok kialakulását segítik elő. A kísérletek és a gyakorlati feladatok révén legtöbbet a gyerekek kreatív problémamegoldó készsége (laterális gondolkodása), kritikus gondolkodása és kifejező képessége fejlődik. A gyerekek felfedezik a döntéshozatal világát, és megjelenik bennük a vállalkozó szellem. A kreativitást és az eredetiséget a kérdések, projektek és tevékenységek sora ösztönzi – a gyerekek összefognak, és ezzel erősítik a közös cél érdekében való együttműködés képességét. A FasTracKids tanterve egy jól kiegyensúlyozott kisgyermekkori oktatási program, amely az agy mindkét féltekéjét használja. A kísérletek, projektek és gyakorlati feladatok során problémákat azonosítanak és oldanak meg, miközben újabb és újabb kihívásokkal találják magukat szemben a tanulási folyamatban.

 

3. A KOMMUNIKÁCIÓS ÉS BESZÉDKÉSZSÉG KIALAKÍTÁSA

A FasTracKids tantervének szerves részei az alapos beszélgetések és beszámolók, amelyek során a gyerekek a legtöbbet tudják kihozni a kommunikációs készségükből. Mivel a beszámolókat videóra vesszük, a gyerekek a társaik számára előadható szöveggé szervezik a gondolataikat és ötleteiket. A gyerekeket arra bátorítjuk ezzel, hogy teljes mondatokat és új szókincset használjanak előadói készségük fejlesztésére. A szerepjátékok és a csoportmunka során a gyerekek gyakorolják a tárgyalási készségüket, és csapattá kovácsolódnak a kora gyermekkori projektek sikeres teljesítése érdekében.

 

4. A TUDÁS ALKALMAZÁSÁNAK ÉS TOVÁBBADÁSÁNAK MEGTANÍTÁSA

A gyakorlati feladatokban és projektekben rejlő lehetőség az, hogy a gyerekek általuk képesek megérteni a FasTracKids órákon megszerzett információk jelentését, és megtanulják logikus rendbe szervezni és kategorizálni az új fogalmakat, valamint a megtanult dolgokat kihívást jelentő mindennapi helyzetekre alkalmazni. A tanulók azon képessége, hogy a megkapott információ és egy új helyzet között releváns kapcsolatot találjon, már magasabb rendű gondolkodási folyamatot feltételez, és bizonyságot jelent arra, hogy tökéletesen értik az új fogalmakat.

 

5. A VEZETŐI KÉSZSÉG ÉS A SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE

Miközben szerepjátékokban vesznek részt és csoportos szituációkban kommunikálnak, a gyerekek megtanulják a vezetői szerepeket. Ugyanakkor kialakul az a képességük is, hogy mások vezetését kövessék, és ezáltal funkcionális csapattaggá váljanak. A csapatok feladata, hogy döntést hozzanak és végigmenjenek egy választott úton a célig. A csapat vezetésének kora gyermekkori tapasztalata erősíti a tanulók önértékelését és önbizalmát, az interperszonális készségeik gyakorlása során pedig belső motivációt kapnak arra, hogy önmaguknak állítsanak és érjenek el célokat a tanulásban és az életben.

 

6. A TANULÁS IRÁNTI ÉLETRE SZÓLÓ SZERETET FELÉBRESZTÉSE

A gyerekek imádják a FasTracKids óráit, amelyek megragadják a figyelmüket és ösztönzik a kíváncsiságukat. Átélik a siker okozta örömet és törekszenek újabb magasságok meghódítására. A tanulási folyamatba való aktív bekapcsolódás révén kialakul bennük a kielégíthetetlen vágy, hogy mindig többet tudjanak. Ez a vágy a tanulás szenvedélyévé alakul át, ami végül is a folyamatos sikerhez vezet, miközben a gyermekek az életen át tartó tanulás részeseivé válnak.