FTK

FasTracKids Educational Goals

FasTracKids Educatieve Doelen

World Goals Wall Image

1. KINDEREN VOORBEREIDEN OP HUN SCHOOLTIJD EN HET LATERE LEVEN:

Straks, wanneer de kinderen van nu de arbeidsmarkt betreden, is de kans groot dat ze werk zullen vinden in banen die nog niet bestaan. Kinderen zullen creatief moeten kunnen denken willen ze slagen in onze snel veranderende wereld. Het FasTracKids® klaslokaal is een kindvriendelijke omgeving, waar kinderen worden aangemoedigd het heft in eigen hand te nemen in hun eigen leerproces. De integratie van een interactief whiteboard, onderdeel van het FasTrack Leer Station®, laat kinderen direct betrokken zijn bij vroegschoolse leerconcepten die worden toegepast. Hun interactie met deze technologie geeft hen op jonge leeftijd het zelfvertrouwen dat onmisbaar is wanneer zij op latere leeftijd andere technologische vaardigheden nodig hebben. Het CD-Rom curriculum combineert hands-on activiteiten, rollenspelen, experimenten en video-opnames tot een leuke, interactieve les. Leerlingen groeien in zelfvertrouwen en eigenwaarde, terwijl ze een degelijke basis bouwen voor leren in de toekomst. Als kinderen hun leerervaring op een leuke, energieke omgeving beginnen, zullen zij hun liefde voor het leren hun leven lang bij elke leerervaring met zich meedragen.

 

2.  ONTWIKKELEN VAN CREATIEF EN OPLOSSINGSGERICHT DENKEN:

Deze lessen in hun vroege kinderjaren bevorderen actieve en reactieve denkprocessen doordat kinderen deelnemen aan de spannende sessies in het FasTracKids curriculum. De experimenten en hands-on activiteiten halen het beste uit het creatieve probleemoplossende vermogen van de kinderen (lateraal denken), kritisch denken en expressieve processen. Kinderen verkennen de wereld van besluitvorming en bouwen aan hun ondernemerschap. Creativiteit en originaliteit worden benadrukt door discussies, projecten en activiteiten. Kinderen werken samen zodat ze hun vermogen om aan een gemeenschappelijk doel te werken versterken. Het FasTracKids curriculum is een evenwichtig voorsprongsonderwijs-programma dat beide hersenhelften stimuleert. Door experimenten, projecten en hands-on activiteiten, leren kinderen problemen te identificeren en op te lossen in steeds weer nieuwe uitdagingen.

 

3.  VAARDIGHEDEN IN SPREKEN EN COMMUNICEREN VERGROTEN:

Het FasTracKids curriculum leert kinderen uitgebreide discussies en rapportage te gebruiken en het beste uit hun communicatieve vaardigheden te halen. Door het gebruik van video-opnames ordenen de kinderen hun gedachten en ideeën tot een verhaal dat ze kunnen presenteren aan hun klasgenoten. Kinderen worden aangemoedigd om volledige zinnen en nieuwe woordenschat te gebruiken om hun presentatievaardigheden uit te breiden. Met behulp van rollenspellen en het werken in groepen, oefenen kinderen onderhandelingsvaardigheden en vormen ze teams voor het succesvol uitvoeren van vroege jeugdprojecten.

 

4.  HET TOEPASSEN EN OVERDRAGEN VAN KENNIS OEFENEN:

Kinderen krijgen de kans om door hands-on activiteiten en projecten de betekenis te begrijpen van de in de FasTracKids lessen verworven informatie. De kinderen leren te classificeren en nieuwe concepten en ervaringen te categoriseren in een logische volgorde. Ze zijn in staat om deze nieuw verworven kennis in uitdagende alledaagse situaties toe te passen. Het vermogen van leerlingen om informatie te ontvangen en een relevant verband met een nieuwe situatie te creëren laat een denkproces van hoge orde zien en zorgt ervoor dat de leerling de concepten die worden gepresenteerd volledig begrijpt.

 

5.  STIMULEREN VAN LEIDERSCHAP EN PERSOONLIJKE GROEI:

Kinderen leveren een positieve, leidende bijdrage bij rollenspellen en als ze met elkaar omgaan in groepssituaties. Bovendien ontwikkelen ze het vermogen om iemand anders te volgen en een functioneel lid van het team te worden. De teams zijn verantwoordelijk voor de besluitvorming en uitvoering wanneer ze hun doel proberen te bereiken. De ervaring van het leiden van een team in de vroege kinderjaren versterkt het zelfrespect en zelfvertrouwen van leerlingen. Het oefenen van interpersoonlijke vaardigheden helpt leerlingen intrinsiek gemotiveerd te worden bij het vaststellen en bereiken van persoonlijke doelen op school en in het leven.

 

6.  EEN AANZET GEVEN TOT “EEN LEVEN LANG LEREN”:

Kinderen zijn dol op FasTracKids omdat de programma’s hun aandacht grijpen en hun nieuwsgierigheid stimuleren. Zij ervaren het genot van succes en streven ernaar meer te bereiken in hun onderwijs. Door actief betrokken te zijn bij dit vroege leerproces, ontwikkelen ze een onverzadigbaar verlangen om meer te weten. Dit verlangen gaat over in een passie voor het leren die uiteindelijk leidt tot voortdurend succes als mensen hun leven lang blijven leren.