FTK

FasTrack Learning Approach

FasTrack aanpak van leren

FasTracKids® heeft zich tot doel gesteld om ieder kind aan te moedigen zijn of haar potentieel te maximaliseren. FasTracKids lessen zijn erop gericht om kinderen te helpen uit te blinken in creativiteit, communicatie, zelfvertrouwen, kritisch denken en samenwerking. Onze zelf ontwikkelde methode van Educatief Zigzaggen℠ stelt kinderen in staat om door blootstelling aan visueel, auditief en kinesthetisch leren informatie te verzamelen, waarmee het voldoet aan de behoeften van verschillende leerstijlen. Deze methode laat FasTracKids veel verschillende leerstijlen inpassen, terwijl het de ontwikkeling van verschillende vroege leervaardigheden identificeert. FasTracKids past deze elementen in in elke gestructureerde les en biedt kinderen mogelijkheden om over elk onderwerp te veel leren, met ondertussen veel plezier.

 

Onderstaand diagram laat zien welk percentage van elke les van het FasTracKids® hoofdprogramma aan elke vroege leervaardigheid wordt besteed.