FTK

FasTrack Learning Approach

FasTrack Öyrənmə Yanaşması

FasTracKids® hər bir uşağı öz potensialını maksimumadək çatdırmaqda həvəsləndirməyə yönəlib. FasTracKids dərsləri uşaqlara yaradıcılıqda, ünsiyyətdə, etimadda, tənqidi düşüncədə və əməkdaşlıqda üstün olmağa kömək edir. Bizim fərdi Təhzil Ziqzaqı℠ metodumuz uşaqlara müxtəlif öyrənmə üslublarının tələblərinə cavab verən vizual, eşitmə, kinestetik öyrənmə vasitəsilə məlumat toplamağa imkan verir. Bu metod FasTracKids-ə fərqli erkən öyrənmə bacarıqlarının inkişafını müəyyən edən zaman bir çox fərqli öyrənmə üslublarını uyğunlaşdırmağa imkan yaradır. FasTracKids bu elementləri hər bir qurulmuş dərsdə birləşdirir və beləliklə uşaqlara böyük vaxta malik olduqları zaman hər bir mövzunun sahəsində biliklərini artırmağa şərait yaradır.

 

Aşağıdakı diaqram FasTracKids® imzalı proqramın hər bir dərsinin hər bir erkən öyrənmə bacarığına ayırdığı faiz göstəricisini əks etdirir.