FTK

The FTK Way

FasTracKids Making Music ImageFasTracKids Learning Station Image

Eşitmə + Görmə = Uşağınızın Öyrəndiyini Bilmək!

İrəliləyiş haqqında hesabatlar, FasTracKids Valideynləri veb-saytı və videoları valideynlərə uşaqlarının təhsilini birbaşa olaraq görməyə kömək edir!

 

Valideynlər uşağın təhsilində çox vacib və təsirli rol oynayır. Education.com un “Tədqiqat Valideynlərin Uşaqların Təhsilinə cəlb olunması haqqında və deyir” başlıqlı məqaləyə əsasən, valideynlər uşaqlarının təhsilinə nə qədər çox cəlb olunarsa, uşağın məktəbdəki uğurları da o qədər çox olar. FasTracKids-ə biz yalnız uşaqları deyil, həm də ailələri qəbul edirik. Biz valideynlərin cəlb edilməsini salamlayır və gözləyirik.

 

İrəliləyiş haqqında hesabatlar, valideyn-müəllim konfransları, videolentlərValideynlərin Veb-saytı valideynlərə uşaqların FasTracKids-də irəliləmələrinə cəlb olunmasına və təhsillərini evdə davam etməyə kömək edir.

 

FasTracKids-in irəliləyiş haqqında hesabatları il ərzində göndərilir və “əksetdirici miqyasdadır” (irəliləməni təsvir etmək üçün rəqəm və hərf dərəcələrinin əvəzinə sözlərdən istifadə edir). Valideyn-müəllim konfransları valideyn və müəllimlərə təhsil məqsədlərini qoymağa və hər bir uşağın ayrı-ayrılıqda inkişafını izləməyə imkan yaratmaq məqsədi ilə planlaşdırılır.

 

Texnologiya həmçinin FasTracKids və valideynlərə uşaqların proqramdakı inkişafına nəzarət etməyə kömək edir. Uşaqların gün ərzində nə öyrəndikləri videoya çəkilir. Uşaqlar yaxşı planlaşdırılmış, sabit təqdimatların edilməsi bacarıqlarını və özünə inamı artırmırlar, həmçinin valideynlərdə də uşaqların hər dərsdən nəyi öyrəndiklərini görə bilirlər. Videolentlər kitabxanası uşağın inkişafını kataloqlaşdıraraq bir sinifdən digər sinfədək olan inkişafı göstərir.

 

FasTracKids Valideyn veb-saytı uşağın öyrəndiklərini dəstəkləmək üçün hər dərsin təkrarını və evdə etmək üçün əlavə fəaliyyətləri təklif edir. FasTracKids Mərkəzləri həmçinin “valideyn sinfi” təklif edir, burada valideynlər özləri üçün unikal FasTracKids tədris planını öyrənir.

 

Bizim FasTracKids-dəki məqsədimiz valideynləri uşaqlarını məktəbə hazırlamaqda dəstəkləmək və təhsilə özüm boyu sürəcək sevgini inkişaf etdirməkdir.