FTK

The FTK Way

FasTracKids Making Music ImageFasTracKids Learning Station Image

Duyma + Görme = Çocuğunuzun Öğrendiğini Bilme!

İlerleme Raporları, FasTracKids Veliler Web sitesi ve videolar ebeveynlerin, çocukların eğitimlerini birinci elden tecrübe etmelerine yardımcı olur!

Ebeveynler bir çocuğun eğitiminde çok önemli ve etkili bir bölümde yer alırlar.  Education.com‘un article titled “Ebeveynlerin Çocuk Eğitimine Karışması Konusunda Araştırmalar Ne Diyor” başlıklı makalesinin belirttiğine göre veliler çocuklarının eğitimine ne kadar erken karışırlarsa, çocuk okulda o kadar fazla başarılı olur. Biz FasTracKids’te sadece çocukları kaydetmiyoruz, aileleri kaydediyoruz. Biz ebeveyn katılımını hoş karşılıyor ve bekliyoruz.

Gelişim Raporları, veli-öğretmen görüşmeleri, video kayıtları ve Veliler Web Sitesi ebeveynlere, çocuğun FasTracKids’teki ilerlemesine, aynı zamanda da evde eğitimlerine devam etmelerine katılmaları konusunda yardımcı olur.

FasTracKids gelişim raporları yıl boyunca gönderilir ve “yansıtıcı ölçek”e sahiptir (ilerlemeyi tarif etmek için sayı ya da harf notları yerine, kelimeler kullanılır). Veli-öğretmen görüşmeleri, velilerin ve öğretmenlerin, her bir çocuğun öğrenme hedeflerini belirlemesi ve ilerlemesini takip etmesi için planlanır.

Aynı zamanda teknoloji de çocuğun ilerlemesini izlemek için FasTracKids’e ve velilere imkan sağlar. Çocuklar sınıfta o gün ne öğrendiklerini sunarlarken videoya kaydedilir. Hem çocuklar iyi planlanmış, dengeli sunumlar yapma becerilerini ve özgüvenlerini geliştirir, hem de veliler çocuklarının her dersten ne öğrendiğini görebilirler. Video kayıtlardan oluşan bir kütüphane bir sınıftan diğerine ilerlemeyi gösterir ve çocuğun gelişimini bir katalog haline getirir.

FasTracKids Veli Web Sitesi her dersin tekrarına izin verir ve çocuğun öğrendiklerini desteklemek için evde yapmak üzere ilave etkinlikler içerir. FasTracKids Merkezleri aynı zamanda, velilerin kendileri için eşsiz FasTracKids müfredatını tecrübe etmeleri için, bir “veli sınıfı” hizmeti de sunar.

Bizim FasTracKids’teki hedefimiz, velilere çocuklarını okula hazırlama ve ömür boyu sürecek bir öğrenme aşkı geliştirme konularında destek olmaktır.