FTK

About FasTracKids

Giới thiệu về FasTracKids

kid-19-196x300

FasTracKids® là một sáng tạo đã được chứng minh trong giáo dục mầm non quốc tế. Sử dụng các chương trình được thiết kế cho trẻ em từ 6 tháng đến 8 tuổi, FasTracKids cung cấp một lợi thế giáo dục bằng cách khuyến khích trẻ em khám phá ra niềm đam mê học tập, trong một môi trường vui vẻ và có tính tương tác cao. FasTracKids sử dụng các công nghệ hiện đại để phát huy khả năng giao tiếp, sáng tạo, tự tin, tư duy phản biện và kỹ năng hợp tác của trẻ nhằm ứng dụng vào trường học và gia đình.

 
 
FasTracKids không thay thế cho chương trình giáo dục trẻ ban đầu mà được thiết kế nhằm bổ trợ cho chương trình giáo dục này. Sử dụng Thiết bị học FasTrack®, FasTracKids có thể cung cấp chương trình chất lượng như FasTracKids signature program, FasTrack® Signing, FasTrack® Tots, FasTrack® Music, FasTrack® Explorers, FasTrack® Discoverers, FasTrack® Camps, và FasTrack® English. FasTracKids mang đến một phương pháp giáo dục và cách truyền đạt chất lượng cao và thống nhất để có thể thu hút được tất cả các giác quan của trẻ.