FTK

Brain-Based Research

Hersengericht Onderwijs en Educatief Zigzaggen

FasTracKid in Hat ImageNeurologisch Onderzoek

De positieve invloed van vroeg onderwijs wordt ondersteund door vele onderzoeken en vele opvoeders. Minder goed gedefinieerd is hoe men vroeg onderwijs aan jonge kinderen levert en ten volle profiteert van de mogelijkheden om de hersenen te programmeren. De ontwikkeling van een programma om jonge kinderen te leren moet gebruik maken van deskundigen in vroegschoolse educatie, wier onderzoek zich richt op hoe de hersenen leren. Onderzoek is de basis voor het FasTracKids® kerncurriculum en het heeft bepaald hoe het voorsprongsonderwijs-programma werd opgebouwd.

 

Hier volgen wat feiten over hersenontwikkeling:

  • Erfelijkheid bepaalt 30% tot 60% van hoe de hersenen in elkaar steken, terwijl de omgeving van het kind 40% tot 70% bepaalt.
  • Breinplasticiteit wordt gedefinieerd als het vermogen van de hersenen om de stimulatie die het krijgt te verwerken, meer verbindingen te maken en een efficiënter en sneller verwerkend brein te ontwikkelen.
  • De hersenen veranderen door het maken van verbindingen, niet door het vinden van antwoorden of oplossingen.
  • Omgevingsstimulatie kan invloed hebben op het IQ van een kind met 20 punten… zowel omhoog als omlaag.
  • Hersenen op schoolleeftijd gloeien bijna van energieverbruik en verbranden 225% meer glucose dan de hersenen van een volwassene.
  • Het brein leert het snelst en eenvoudigst tijdens de vroege jaren van onderwijs.
  • Op vijfjarige leeftijd, heeft 50% van de leercapaciteit van de hersenen zich vastgelegd. Op achtjarige leeftijd is dat al 80%.
  • Netwerken in verschillende regionen van het brein rijpen op verschillende tijden, waardoor er een window of opportunity ontstaat.

 

*Deze feiten zijn te vinden in The Learning Revolution van Gordon Dryden en Jeannette Vos, en Teaching With the Brain in Mind door Eric Jensen

 

 

Educational Zigzagging Chart

Hoe Hersengericht Onderwijs wordt gebruikt in de FasTracKids Programma’s

 

De uniciteit van de kindergeest vormt een speciale uitdaging voor FasTracKids instructeurs. Veranderingen in de hersenen zijn 48 uur na stimulatie van de hersenen nog steeds merkbaar. Veel van deze wijzigingen hebben belangrijke en voorspellende waarde voor de toekomst van het leren van een kind. Bij het bestuderen van de hersenen, hebben we geleerd dat welke gebieden zich ontwikkelen afhankelijk is van het type stimulatie dat ontvangen wordt.

 

FasTracKids leerlingen worden blootgesteld aan complexe activiteiten om hersenverbindingen te oefenen en te ontwikkelen. Deze activiteiten moeten op een leuke, uitdagende manier gepresenteerd worden om te verzekeren dat de kinderen geboeid zijn. Dit wordt versterkt wanneer ze vergezeld gaan van doorlopende feedback van docenten en klasgenootjes.

 

FasTracKids maakt gebruik van Educatief Zigzaggen℠, een methodiek die herhaling bevordert zonder hetzelfde stuk informatie op dezelfde manier te herhalen. De inhoud van het FasTracKids programma wordt gecombineerd met een unieke manier van lesgeven die de sleutel is voor het kweken van het jonge verstand. Onderwerpen worden voortdurend versterkt door nieuwe activiteiten die de hele les door verschillende modaliteiten gebruiken om de neurale verbindingen bij de kinderen te versterken, zonder het gebruikelijke verlies van belangstelling.

 

Educatief Zigzaggen verwijst naar het leren van een begrip door het onderwerp op verschillende manieren en met verschillende toepassingen te belichten. In een FasTracKids les is het te leren begrip de centrale focus die gepresenteerd wordt op het Fastrack Leer Station®. Na elke introductie van begrippen zijn activiteiten gepland om het leren van die begrippen te versterken. Hierbij hoort leren door hands-on projecten, experimenten, rollenspelen en video-opnamen. Het na elke activiteit terugkeren naar de begrippen die in de les centraal staan, levert een zigzag effect op.