FTK

Contact Us

 

FasTracKids quốc tế có trụ sở chính nằm ở phía nam của “Thành phố Mile High” Denver, Colorado Hoa Kỳ. Từ dãy núi Rocky hùng vĩ, chúng ta có thể thấy được rất nhiều đối tác nhượng quyển của FasTracKids ở hơn 50 quốc gia khác nhau. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, fax, email, mail, Facebook và Twitter.

 

 

 

Điện thoại: 1-303-224-0200FasTracKids Headquarters Image
Fax:
1-303-224-0222
Số điện thoại miễn phí tại Hoa Kỳ:
1-888-576-6888

 

Địa chỉ nhận thư:

 

FasTracKids International, Ltd.

 

6950 East Belleview Avenue

 

Suite 320

 

Greenwood Village, CO 80111 USA

 

 

 

Hòm thư: info@fastrackids.com

 

 

Địa chỉ trang Facebook:

Facebook Icon FasTracKids International Facebook Page

 

Địa chỉ trang Twitter:

FasTracKids International Twitter Page