FTK

Preschool

Məktəbəqədər müəssisələr

FasTrack Tots Program Logo

 

FasTrack® Tots (Balaca Uşaqlar) Balaca uşaqların hər şeylə necə maraqlandığını görmək təəccübləndirici deyil mi? Bizim balaca uşaqlar üçün olan proqramımız 2-3 ½ yaşlı uşaqları maraqlarını, ünsiyyətini, diqqəti cəlb etmə bacarıqlarını, özlərinə inamı konstruktiv şəkildə inkişaf etdirməyə kömək edir. Uşaqlar erkən təhsil siniflərində həftədə bir dəfə mahnılardan, hərəkətlərdən, təcrübi fəaliyyətlərdən istifadə etməklə məşğul olurlar. FasTrack Balaca uşaqlar uşaqları məktəbəqədər müəssisələrə hazırlaşdırır və onlara FasTracKids® imzalı proqrama birbaşa keçid imkanını verir.

 

 

Daha çox öyrən

FasTrack Music Program Logo

 

FasTrack® Music (Musiqi) (2 – 4 yaş) Dünya musiqisiz necə olardı? FasTrack® Music 2-4 yaşlı uşaqlar hərəkət etməyi, mahnı oxumağı və musiqiyə olan sevgilərini bölüşməyi öyrənirlər. Uşaqlar musiqi proqramlarına cəlb edildikcə, onların yaddaşı, koqnitiv inkişafı, öyrənmə və emosiyalarını ifadə etmə bacarıqları yaxşılaşır. Bu erkən təhsil proqramı uşaqları musiqinin yaradıcı dünyası ilə tanış etmək üçün şən və enerji dolu vasitədir. ABC Music & Me™ tədris planında mükafatlar almaqla uşaqlar forte (ucadan) və piano (sakit) kimi musiqi terminlərini öyrənirlər. Uşaqlar həmçinin qrup şəklində olan bir-birini əvəz etmək, əməkdaşlıq, dinləmə kimi ictimai davranış qaydalarını öyrənirlər. Uşaqlar eşitmə fərqini artıran və gələcək musiqi maraqları üçün bünövrə olan alətləri kəşf etməyə həvəsləndirilirlər. Seçimli aylıq valideyn dəstləri uşaqlara evdə olarkən əyləncəni davam etmək imkanını vermək üçün nəzərdə tutulub.

 

 

Daha çox öyrən

FasTrack Explorers Program Logo

 

FasTrack® Explorers (Tədqiqatçıları) Tədqiq etmək hər bir uşağın təbii instinktidir, gəlin onlara suallarına cavab tapmağa imkan yaradaq? 2-4 yaşlı uşaqlar üçün FasTrack® Tots (Balaca Uşaqlar) elementlərini oxu və riyaziyyat komponentlərinə əlavə olaraq birləşdirdən şən, multi-gündəlik “macəra”. Təcrübi fəaliyyətlər, ünsiyyət, insanlar qarşısında çıxış etmə bacarıqları, dil və rəqəmlərdə fikrin cəmləşməsi ilə uşaqlar şən və balanslaşdırılmış erkən təhsili alırlar. Bu proqram gündə üç saat, həftədə 5 gün olmaqla 44 həftə davam edir.

 

 

Daha çox öyrən

FasTrack English Program Logo

 

FasTrack® English – Biz danışmağı bacarırıq? FasTracKids- 3 yaşlı uşaqlara ikinci və ya xarici dil ( ESL və ya EFL) kimi,ingilis dilini öyrədən erkən təhsil proqramıdır.Ünsiyyət (lüğət ehtiyatı və ünsiyyət) və interaktiv metoddan ( dərslikdə həm söhbət həm də dinləmə üçün fürsət) istifadə edərək uşaqlar ingilis dilini öyrənməyə başlaya bilər.İnqilabi və unikal təlim metodu olan PIER (Pozitiv-Müsbət-İnnovasiyalı)uşaqlara azad ətraf mühiti öyrənməyə imkan yaradır.

 

 

Daha çox öyrən