FTK

Mission/Philosophy

FasTracKids-in Məqsədi və Missiyası

FasTrack Kid Image

FasTracKids® bir məqsədi var bu da: 

  • Keyfiyyətli erkən təhsil proqramlarının bütün dünyada fraçayzinqlər vasitəsilə həyata keçirilməsidir.

Françayzinqlərlə bölüşdüyü missiya isə:

  • Şən və interaktiv erkən tədris proqramlarını uşaqlarda məktəbəqədər, erkən ibtidai və sonrakı dövrlərdə öyrənmə sevgisini aşılamaqla həyata keçirmək.

FasTracKids Fəlsəfəsi

FasTracKids Girl Image

FasTracKids-in erkən tədris proqramlarının fəlsəfəsi uşaqlara yönəlmiş sinif otağından başlayır.  Şagirdlər interaktiv təhsilə əsaslanan sinif otaqlarında öyrənmək bacarıqlarını və potensiallarını kəşf edəcəklər.  Uşaqlar müəllimlə sıx əməkdaşlıqla işləmək imkanını əldə edəcək və fikirlərini genişləndirməyi və effektiv ünsiyyət qurmağı öyrənəcəklər. Hər bir uşaq öz aləmini kəşf etməyə və erkən təhsil prosesinə tam cəlb olunmaq üçün tələb olunan əminliyi əldə etməyə həvəsləndiriləcək.