FTK

Research Studies

Những nghiên cứu

Kenny the Bird Image

Nghiên cứu cho thấy rằng vốn từ vựng và các kĩ năng xã hội của trẻ em liên quan trực tiếp chặt chẽ đến cách trẻ thể hiện trong trường học. Một kiểm tra có tính độc lập của Viện Quốc gia về thời gian học ngoài giờ (NIOST) chứng minh rằng một số lượng đáng kể trẻ từ 3 đến 6 tuổi ghi danh vào lớp học chương trình FasTracKids® sẽ được cải thiện vốn từ vựng và kỹ năng xã hội với tỉ lệ từ 100% đến 150% lần, nhanh hơn những trẻ cùng độ tuổi không ghi danh vào chương trình. Tất cả trẻ em trong nghiên cứu đều có những cải thiện. Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo có thể phát triển lên một cấp bậc, có những học sinh có thể phát triển đến hai cấp bậc.

 

Jean the Bird Image

Nhiều năm qua, phụ huynh FasTracKids, giáo viên và giám đốc đã thấy ảnh hưởng trực tiếp của chương trình FasTracKids đối với trẻ em và sự nghiệp học tập của trẻ.

“Shaan tham dự FasTracKids một năm rưỡi trước khi đi học mẫu giáo vào năm nay. Tại cuộc họp phụ huynh/giáo viên đầu tiên, chồng tôi và tôi đã rất ngạc nhiên và rất hài lòng khi nghe rằng Shaan không chỉ học tốt mà còn có những chuẩn bị rất tốt để có thể bước vào lớp 1”

– Anita, mẹ của bé Shaan

 

FasTracKids Research Graph Image

Chúng tôi đã nhìn thấy những đứa trẻ có những ứng xử thể hiện khả năng lãnh đạo tích cực trong lớp học, ở nhà và khu vực sân chơi. Phân tích định lượng này là những gì chúng ta đã biết và thực hành trong hơn một thập kỷ qua.

 

Để tìm hiểu thêm các nghiên cứu độc lập về chương trình FasTracKids, xin vui lòng đọc các báo cáo đầy đủ.  Các kết quả nghiên cứu, lời chứng thực và các trang thông tin thực tế về FasTracKids có thể được tìm thấy dưới đây.

 

Kết quả nghiên cứu về FasTracKids

Nhận xét của Phụ huynh có con theo học FasTracKids