FTK

FasTrack Learning Approach

Phương pháp học tập FasTrack

FasTracKids® cam kết sẽ khuyến khích mọi trẻ em phát triển đến mức tối đa tiềm năng của mình. Những lớp học FasTracKids được tập trung vào việc giúp đỡ trẻ vượt trội trong sáng tạo, giao tiếp, sự tự tin, tư duy phản biện và sự hợp tác. Phương pháp giáo dục Zig-zag℠ của chúng tôi cho phép trẻ thu thập thông tin thông qua cơ hội sử dụng tất các các giác quan như thị giác, thính giác và học tập vận động đáp ứng nhu cầu của các hình thức học tập khác nhau. Phương pháp này cho phép học sinh FasTracKids thích ứng với nhiều hình thức học tập khác nhau giúp cho sự hình thành và phát triển các kỹ năng học tập sớm. FasTracKids kết hợp các yếu tố này trong mỗi bài học được thiết kế, nhằm cung cấp cơ hội cho trẻ tăng sự trải nghiệm trong mỗi lĩnh vực của môn học với thời gian trải nghiệm tuyệt vời.

 

Sơ đồ dưới đây là tỷ lệ phần trăm những kỹ năng mà mỗi bài học FasTracKids® mang lại cho trẻ.