FTK

Videotaping

Ánh sáng, camera, quay phim

 

FasTracKids Videotaping Image

Quay phim ở lớp học FasTracKids nhằm hỗ trợ khả năng nói trước công chúng và gợi nhớ bài học cũ.

 

Trẻ nhỏ thực hiện một bài thuyết trình về những khái niệm mà trẻ đã được học không phải là một phương pháp phổ biến trong giáo dục mầm non. Cho phép trẻ được trình bày khi quay phim và xem lại những bài thuyết trình của chính mình nhằm phát triển khả năng sáng tạo, giao tiếp, tự tin, tư duy phản biện và các kỹ năng xã hội của trẻ là rất độc đáo. Ngoài ra, bằng việc cho trẻ có cơ hội sắp xếp suy nghĩ của mình và trình bày trước máy quay khán giả, FasTracKids chỉ cho phụ huynh thấy bằng chứng về những gì mà con em của họ đang học cách để có được sự tự tin trong khi chia sẻ các ý tưởng của chính mình.

 

Những cơ hội quay phim trẻ thường được giáo viên lên kế hoạch trước, để cho trẻ có thời gian chuẩn bị bài thuyết trình của mình. Sau khi trẻ đã chuẩn bị xong bài thuyết trình của mình, một giáo viên FasTracKids sẽ ghi hình phần thuyết trình của trẻ về những gì mà trẻ đã được học. Mỗi bài học được giảng dạy bằng cách sử dụng Thiết bị học FasTrack® bao gồm một sự kết hợp của các hoạt động, các kịch bản đóng vai, hoặc các kế hoạch cho trẻ tham gia. Thông thường, giáo viên sẽ sử dụng các hoạt động, các kịch bản đóng vai hoặc các kế hoạch tạo cơ hội cho trẻ thể hiện những gì mà trẻ biết được trước máy quay.

 

Trẻ em được ghi hình thường xuyên suốt tất cả các chương trình FasTracKids, cung cấp cho phụ huynh tài liệu bằng chứng về sự tiến bộ của trẻ trong giao tiếp, nói trước công chúng, sự tự tin và kỹ năng ghi nhớ kiến thức đã được học. Khi trẻ không được ghi hình, trẻ đóng vai trò là một phần của khán giả bao gồm cả giáo viên FasTracKids, cung cấp thông tin phản hồi tích cực, cho trẻ vừa trình bày.