FTK

Videotaping

Işık, Kamera, Hatırla!

FasTracKids Videotaping Image

FasTracKids® videoya kaydetme etkinliği, topluluğa karşı konuşma ve önceki dersleri hatırlama konularında yardımcı olur.

 

Küçük çocukların öğrendikleri kavramlar hakkında sözlü sunum yapması, erken çocukluk eğitiminde alışılmış bir teknik değildir. Çocuğa videoya kaydedilme ve kendi sunumlarını gözden geçirme deneyimini yaşatmak, çocuğun yaratıcılık, iletişim, güven, eleştirel düşünme ve işbirliği becerilerini geliştirir ve olağanüstü bir şekilde eşsizdir. Aynı zamanda, öğrencilere düşüncelerini organize etme ve onları bir kamera ve seyirci önünde sunma imkanını vererek, FasTracKids velilere çocuklarının ne öğrendiğinin kanıtını göstermekte, öğrenciler de fikirlerini paylaşma konusunda özgüven kazanmaktadır.

 

Öğrencileri videoya kaydetme fırsatları,öğrencilere sunumlarını hazırlamak için zaman vermek amacıyla,  öğretmen tarafından genellikle önceden planlanır. Çocuk sunumunu hazırladıktan sonra, bir FasTracKids öğretmeni çocuğu öğrendiklerini sunarken videoya kaydeder. Her ders, çocukların katıldığı etkinlikler, rol alma senaryoları ve projeler içerir ve FasTrack Learning Station®kullanılarak öğretilir. Genel olarak öğretmenler, etkinlikleri, rol alma senaryolarını ve projeleri, çocukların bildiklerini kamera önünde sunmaları için fırsat olarak kullanacaktır.

 

Öğrenciler tüm FasTracKids programları boyunca düzenli olarak video kameraya kaydedilirler ve bu da velilere çocuklarının iletişim, topluluğa karşı konuşma, özgüven ve hatırlama becerilerindeki ilerlemesinin belgeli bir kanıtı olarak verilir. Çocuklar videoya kaydedilmedikleri zaman, FasTracKids öğretmeninin de içinde olduğu seyircilerin bir parçasıdır ve sunum yapan öğrenciye, pozitif, yapıcı bir geri bildirim sağlarlar.