FTK

Videotaping

Licht, Camera, Onthouden!

FasTracKids Videotaping ImageFasTracKids® video-opnames helpen met spreken in het openbaar en het herinneren van eerdere lessen.

 

Om jonge kinderen een mondelinge presentatie laten geven over concepten waarover ze geleerd hebben, is geen veelgebruikte techniek in vroegschoolse educatie. Kinderen de ervaring geven van op video opgenomen worden en hun eigen presentaties terug te zien ontwikkelt hun communicatievaardigheden, zelfvertrouwen, kritisch denkvermogen en samenwerkingsvaardigheden en is buitengewoon uniek. Bovendien biedt FasTracKids door leerlingen hun gedachten te laten organiseren en die voor de camera en een publiek te verwoorden, ouders het bewijs van wat hun kinderen leren, terwijl de leerlingen zelfvertrouwen in het delen van hun ideeën krijgen.

 

Gelegenheden voor video-opnames worden meestal van tevoren aangekondigd door de leerkracht, zodat leerlingen tijd hebben om hun presentaties voor te bereiden. Nadat het kind zijn of haar presentatie heeft voorbereid, maakt een FasTracKids leerkracht een opname van het kind terwijl hij of zij presenteert wat hij of zij geleerd heeft. Elke les wordt gegeven met behulp van het FasTrack Leer Station®, dat een combinatie mogelijk maakt van activiteiten, rollenspellen en projecten waar kinderen aan deelnemen. Vaak zullen docenten de activiteiten, rollenspellen of projecten gebruiken als gelegenheden voor kinderen om voor de camera te presenteren wat ze weten.

 

Leerlingen worden regelmatig gefilmd door het hele FasTracKids programma heen, zodat ouders bewijs krijgen van de vooruitgang van hun kind in communicatie, spreken in het openbaar, zelfvertrouwen en geheugen. Leerlingen die niet gefilmd worden maken deel uit van het publiek, inclusief de FasTracKids leerkracht, en geven positieve, constructieve feedback aan de leerling die net gepresenteerd heeft.