FTK

Videotaping

Fények, kamera, emlékezés indul!

FasTracKids Videotaping ImageA FasTracKids® videofelvételek segítenek a nyilvános beszéd fejlődésében és az előző óra felidézésében.

 

Nem megszokott módszer a kora gyermekkori oktatásban, hogy kisgyerekek szóbeli előadást tartanak az előtte megtanult dolgokról. Ha a gyerekeknek alkalmuk van megtapasztalni, hogy videóra veszik őket és utána megnézhetik a saját előadásukat, az fejleszti kreativitásukat, kommunikációjukat, magabiztosságukat, kritikus gondolkodásukat és együttműködési készségüket, és ez teljesen egyedülálló. Ezenkívül azzal, hogy a tanulókat gondolataik megszerkesztésére késztetjük, majd pedig kamera és közönség elé helyezzük őket, a FasTracKids megmutatja a szülőknek, hogy gyermekük mit tanul, miközben a tanulók önbizalomra tesznek szert gondolataik megosztásában.

 

A tanulók videóra vételének alkalmait a tanár általában előre elhelyezi az órák időrendjében, s ezzel időt ad a tanulóknak, hogy elkészítsék az előadásukat. Miután a gyerekek elkészítették az előadásukat, a FasTracKids oktatója videóra veszi a gyerek prezentációját az általa tanultakról. Minden órát a FasTrack Interaktív Tábla® segítségével tartunk, amely feladatok, szerepjáték forgatókönyvek vagy projektek kombinációját foglalja magában, amelyekben a gyerekek részt vesznek. Általában a tanárok a feladatokat, a szerepjáték-forgatókönyveket vagy projekteket lehetőségként kezelik arra, hogy a gyerekek kamera előtt előadják, amit tudnak.

 

A tanulókat minden FasTracKids program során rendszeresen vesszük videóra, így a szülők dokumentált bizonyítékot kapnak gyermekük fejlődéséről a kommunikáció, a nyilvános beszéd, az önbizalom és az emlékező készségek terén. Amikor a tanulók épp nem a kamera előtt szerepelnek, akkor a közönségben ülnek, amelybe beletartozik a FasTracKids tanár is, aki pozitív, segítő visszajelzést ad az előadást tartó tanulónak.